Služby

Dentální implantáty

Zubní implantáty

Dentální (zubní)  implantát je speciální titanový šroubek, který slouží jako náhrada kořene ztraceného zubu. Zavádí se do čelistní kosti v místě chybějícího zubu a následně se na něm vybuduje korunka. Komplex implantát-korunka pak slouží jako plnohodnotná náhrada chybějícího zubu.

Ošetření mezer v chrupu pomocí zubních implantátů je velice šetrná, estetická a dlouhodobě stabilní metoda. Slouží jako alternativa můstků, pro jejichž zhotovení je nutné obrousit zuby v okolí mezery a tím je oslabit, a snímacích protéz, které jsou samy o sobě většinou nepohodlné.

Jak to probíhá

Na začátku léčby zubními implantáty stojí vždy důkladné vyšetření, jehož součástí je RTG snímek, zhodnocení situace lékařem a následně domluva s pacientem na podobě zákroku. Na našem pracovišti nabízíme kromě klasické implantace též navigovanou implantaci. Obě metody vedou k obdobnému výsledku, liší se však přesností, náročností zákroku a rychlostí.

Navigovaná implantologie

Jde o moderní metodu zavádění implantátů, kdy se na základě 3D rentgenového snímku naplánuje pomocí počítače přesná poloha implantátů v kosti a na základě plánu je pak vyhotovena přesná šablona, která při zákroku vede nástroje požadovaným směrem do požadované hloubky. Není tedy nutné dělat slizniční řezy a následně je šít, celé zavedení implantátu je přesnější a v neposlední řadě také o hodně rychlejší

Předpokladem pro úspěšné a bezpečné ošetření je pečlivá analýza situace v ústech. Nedílnou součástí plánování výkonu je také analýza 3D rentgenového snímku, která nám ještě před výkonem umožní vybrat ten nejvhodnější rozměr implantátu pro danou situaci a rovněž nás upozorní na možné kostní defekty v místě plánované implantace. Implantát je tak možné naplánovat na milimetr přesně, čímž eliminujeme možná rizika na minimum.

Pro koho je vhodné řešení pomocí implantátu?

Díky rozvoji zubní implantologie máte šanci v těchto případech:

  • Přišli jste o jeden jediný zub a nechcete si kvůli zhotovení můstku nechat obrousit zdravé sousední zuby.
  • Nechcete nosit snímací náhradu, která by Vám nahradila nebo již nahrazuje ztracené zadní zuby.
  • Máte celkovou zubní náhradu a chtěli byste zpět vrátit pohodlí vlastních pevných zubů.

Pro úspěšné zavedení a vhojení zubního implantátu musí být splněny další podmínky, jako je dostatečné množství kvalitní kosti, dokonalá ústní hygiena a celkově dobrý zdravotní stav se schopností k hojení ran. Implantace není vhodná zejména u pacientů trpících cukrovkou či jinými závažnými celkovými onemocněními, užívání některých léků u alergie na titan a u silných kuřáků.