Služby

Mikroskopická stomatologie

Mikroskopická stomatologie je moderní odvětví zubního lékařství, které využívá výhod zvětšovací techniky při vyšetření i ošetření pacientů. Úspěšně řeší situace, kdy jsou ošetřované struktury příliš malé na to, aby lidské oko dokázalo rozeznat všechny potřebné detaily.

Výhody práce s operačním mikroskopem:  

  • Přesné odstranění zkažených tkání
  • Minimální invazivita ( šetrnost k vlastním tkáním )
  • Zvýšení úspěšnosti a životnosti dané práce
  • Maximální přesnost a estetika
  • Absolutní bezbolestnost

Využití mikroskopické stomatologie?

Vyšetření chrupu

Při vyšetření chrupu pod operačním mikroskopem můžeme rozeznat i sebemenší kazy, které mnohdy nejsou zjistitelné ani rentgenovým vyšetřením. Můžeme zjistit také spáry u nedokonale zhotovených výplní, korunek, včas diagnostikovat fraktury a infrakce (naprasknutí) zubů. Operační mikroskop nám může pomoci při diagnostice onemocnění sliznic a dásní.

Výplně

Při zhotovení výplně pod mikroskopem dokážeme velice přesně odstranit všechnu zkaženou zubovinu a zcela precizně upravit zhotovenou výplň zubu.  Výplň dokážeme vymodelovat do nejmenších detailů. Výsledkem je vysoce estetická (tedy nerozlišitelná) i funkční výplň.

Endodoncie

Endodoncie je jedním z oborů, kde má použití operačního mikroskopu zcela zásadní význam. Vnitřní prostor zubu a kořenové kanálky jsou pro lidské oko bez optických pomůcek zcela nerozpoznatelné. Ošetření bez optických pomůcek se pak děje „naslepo“ a úspěšnost tohoto „konvenčního“ ošetření se pohybuje kolem 50%. Operační mikroskop nám umožňuje mít dokonalý přehled o vnitřním prostoru zubů (kořenových kanálcích). Naše zkušenosti nám pomáhají úspěšně řešit celé spektrum možných komplikací endodontického ošetření, jako je odstranění zalomeného kořenového nástroje, nedokonale ošetřené kořenové kanálky s komplikovaným průběhem atd. Můžeme tak kvalitně ošetřit zuby, které by jinak musely být vytrženy a dosahovat při ošetření úspěšnost přesahující 96%.

Protetika

Preparace (broušení) zubu na korunku nebo můstek pod operačním mikroskopem umožňuje pracovat velmi přesně, nepoškodit okolní tkáně jako je dáseň či sliznice. Mikroskop rovněž umožňuje velmi detailně zkontrolovat kvalitu otisku, což je prioritní pro kvalitu výsledné práce.