Cílem moderní stomatologie je dokonalá rekonstrukce zubních tkání jak po stránce funkční, tak po stránce estetické. Používáme materiály a pracovní postupy, které tyto požadavky splňují. Ke zhotovení většiny vyplní používáme světlem tuhnoucí pryskyřice = bílé výplně s důrazem na zachování maxima zdravých zubních tkání. 

Rozsáhlejší defekty zubních tkání nahrazujeme dentální bezkovovou keramikou a dalšími moderními estetickými materiály. Ty poskytují v kombinaci s moderními adhezivními upevňovacími systémy trvanlivé a krásné řešení. Jsou biokompatibilní, nealergizující.

Mezi nejvyužívanější zákroky patří: 
  • bělení zubů, 
  • zubní fasety, 
  • zubní korunky, 
  • zubní můstky, 
  • keramické výplně (inlay, onlay, overlay),
  • bílé výplně (fotokompozit).